de  |  en  |  slo
Grad Velika Nedelja
Grad, ki stoji nedaleč od župnijske cerkve, je stara križniška komenda, ki se prvič omenja leta 1273. V zasnovi pa je verjetno nastala že kmalu po letu 1200, ko je Friderik Ptujski, salzburški ministerial, s pomočjo nemškega viteškega reda zavzel velikonedeljsko ozemlje. Njegovo srednjeveško jedro je še ohranjeno v jugozahodnem delu sedanje grajske stavbe, vendar pa danes prevladuje renesančna gradbena koncepcija. Poznejše predelave, zlasti tiste med letoma 1723 in 1730, niso bistveno spremenile zunanje podobe gradu. Na dvorišču gradu je ohranjen baročni vodnjak s kovano krono in pogonskim mehanizmom.

V grajski kapeli so bile tudi znamenite gotske plastike sv. Katarine, sv. Barbare in Sočutne iz prve četrtine 15. stoletja. Neposredno jih je mogoče povezati z delovanjem kiparske delavnice, ki se je ok. leta 1400 izoblikovala na gradbišču romarske cerkve na Ptujski Gori. Danes omenjene plastike bogatijo zbirko gradu na Ptuju. Zelo kvaliteten kiparski izdelek, ki je ponovno vzidan v steno gradu na notranjem dvorišču, predstavlja grbovni relief komturja Marquarda von Eckha iz leta 1612, čigar avtorstvo pa je pripisano italijanskemu renesančnemu kiparju Philibertu Pacobelli.
Poroke
Poroke so možne v grajski kapeli ali na dvorišču gradu, po predhodnem dogovoru s križniškim redom. 
Lastniki gradu
Nemški viteški red je bil najmlajši v vrsti viteških redov, ki so nastali kot posledica križarskih vojn za osvoboditev Jeruzalema in drugih svetih krajev v Palestini. Red je združeval viteštvo in redovništvo, pomoč bolnikom in varstvo romarjev. Zavezal se je, da se bo z mečem bojeval proti nevernikom. Ustanavljal je samostane, gradil naselja in bolnišnice, cerkve, zavetišča, šole. Križniki so na ormoško območje prišli na povabilo Friderika Ptujskega, ki jih je leta 1190 poklical na pomoč proti Ogrom. Bitka med nemškimi vitezi in Madžari se je zgodila na samo velikonočno nedeljo, zato so kraj poimenovali Velika Nedelja. Križniški red je tudi danes lastnik gradu.
Razstave
V gradu si lahko ogledate:
Razstave

Posebnost so gledališke igre na prostem, ki se odvijajo vsako poletje v bližini gradu. V neposredni bližini je cerkev sv. Trojice, kjer si lahko ogledate najstarejši krstilnik v Sloveniji.
Stik & Informacija
Grad Velika Nedelja
Grad 9
SI 2274 Velika Nedelja 
Tel: +386 (0)2 7417280
muzej.ormoz@pmpo.si
https://pmpo.si/zbirke-in-razstave/stalne-zbirke/
Zemljevid
Grad Velika Nedelja
Interreg Slovenia
Burgenland Stiftung
RIS
BISTRA
TZD
Steiermark
Oststeiermark
Thermenland
Apfelland
Vulkanland
Burgenland
Österreich
Genuss Card