de  |  en  |  slo
Grad Schlaining
Učenje na "gradu miru".
Zgodovina
Z legendami obdani lastniki.

Grad Schlaining, v bližini mesta Oberwart, leži na nekdaj strateško pomembni točki, na križišču več trgovskih poti od Sombotela (Madžarska), Gradca, Dunajskega Novega mesta in Ödenburga. Ime "Schlaining", ki je takrat poimenoval grad, je 1271 v listinah prvič omenjeno kot "castrum Zloynuk". 1271 je bil grad v lasti grofov Güssinger. V 15. stoletju je trdnjavo kupil Andreas Baumkircher. Njegovo ime je dandanes v regiji povezano s številnimi legendami – tako imenovana "Baumkircher-fajda" (1469–1471) proti cesarju Friedrichu III. se je končala z usmrtitvijo Baumkircherja v Gradcu. V sredini 16. stoletja je prešel grad v gosposko last družine Batthyány.

Od leta 1980 je grad v lasti dežele Gradiščanske, je urejen kot muzej in ponuja dodatno še več seminarskih in konferenčnih sob. 1983 je bil v njem ustanovljen Avstrijski študijski center za mir in reševanje sporov (ASPR). ASPR je mesto spoštljivega srečevanja in skupnega učenja.
Stik & Informacija
Grad Schlaining
Rochusplatz 1, A 7461 Stadtschlaining
T: +43 3355 2306
info@stadtschlaining.com
www.stadtschlaining.com

OPOMBA: 
Na gradu Schlaining potekajo priprave na razstavo "100 let Gradiščanske". Grad bo za obiskovalce
znova odprt po zaključku prenove, poletje 2021.


Zemljevid
Grad Schlaining
Interreg Slovenia
Burgenland Stiftung
RIS
BISTRA
TZD
Steiermark
Oststeiermark
Thermenland
Apfelland
Vulkanland
Burgenland
Österreich
Genuss Card