de  |  en  |  slo
Dvorac Oršic
Muzej kmečkih uporov.
Zgodovina
Muzej kmečkih uporov se nahaja v baročnem gradu družine Oršic, ki ga je dal leta 1756 zgraditi grof Krsto Oršic z ženo Josipo, rojeno Zichy. Grad je bil zgrajen na mestu starejše srednjeveške trdnjave, Samci iz 16. stoletja. Grad ima kapelo z iluzionističnimi freskami, alegorično upodobitvijo štirih celin in oltarjem s prizori iz življenja svetega Frančiška Ksaverja, ki spadajo v sam vrh baročnih slik in jih pripisujejo znamenitemu mojstru Antonu Lerchingerju. Grad je bil do leta 1924 v lastništvu družine Oršic, ko ga je kupila lokalna kmečka zadruga, del prostorov pa je služil kot osnovna šola. V poznih šestdesetih in v začetku sedemdesetih je bil grad popolnoma prenovljen in danes je v njem Muzej kmečkih uporov, ki je bil javnosti odprt ob 400-letnici velikega kmečkega upora leta 1973.
Spomenik Matiji Gupcu
Spomeniški kompleks Muzej akmečkih uporov v Gornji Stubici je bil odprt leta 1973 s proslavo ob 400. obletnici velikega kmečkega upora. Ob muzeju, ku so ga uredili v obnovljenem dvorcu družine Oršić, so odkrili tudi monumentalni Avgustinčićev spomenik Matiji Gupcu in kmečkemu uporu. V središču Spomenika je 6,5 metra visok lik Matije Gubca, vodje Kmečkega upora iz leta 1573, ki se je razširil na Hrvaško in Slovenijo. Gupčeve zazprte roke delijo Spomenik na dva simetrična krila  - vsako krilo je dolgo 20 m, višina  spomenika je 7,5 m. Za Matijo Gubcem je bronast reljef, ki prikazujejo več kot 300 obrazov. Obraz Petrice Kerempuha, ki v rokah drži tamburico, se nahaja pred spomenikom.
Razstave
Stalna rasztava
V postavitvi so obiskovalcem predstavljeni naslednji izbrani tematski sklopi: Galantno stoletje in družina Oršić, Kraji plemiških posestvev, Orožje in bojma oprema v 16. in 17. stol., Anno Domini 1573, Plemiška posestva v 17. in 18. stol., Hrvaški narodni preporod ter Ban Josip Jelačić in ukinitev tlačanstva na Hrvaškem 1848. Fevdalizem, Ob srednji postavitvi so odprli tudi dve stalni rasztavi: rasztava v baročni dvorski kapeli sv. Frančika Ksaverija v dvorcu Oršić prinaša pregled cerkevene umetnosti Hrvaškega zagorja od 16. do sredine 19. stol., v kleti dvorca pa so uredili rasztavo Vinogradarstvo in kletarstvo Hrvaškega zagorja, ki dokumentira to izjemno pomembno panogo na tem območju.

Dogodki
Poleg stalne razstave v muzeju se lahko obišče tudi razstave, obišče koncerte, gledališke predstave in druge dogodke, kot je viteški turnir v juniju. Organiziramo tudi muzejsko-izobraževalne delavnice za otroke in družine. V gradu je tudi gostinski objekt.
Stik & Informacija
Dvorac Oršic
HR-49245 Gornja Stubica, Samci 63
T +385 49 587889
T +385 49 587881
msb@mhz.hr
www.msb.mhz.hr

Delovni čas muzeja:
Zimski delovni čas: 1. 10. - 31. 3. - vsak dan od 9.00 do 17.00 ure.
Poletni delovni čas: 1. 4. - 30. 9. - vsak dan od 9.00 do 19.00 ure.
Dnevi, ko je muzej zaprt: 1. januar, Velika noč, 1. novembra, 25. in 26. decembra.
Zemljevid
Dvorac Oršic
Interreg Slovenia
Burgenland Stiftung
RIS
BISTRA
TZD
Steiermark
Oststeiermark
Thermenland
Apfelland
Vulkanland
Burgenland
Österreich
Genuss Card