Interreg Slovenia
de  |  en  |  slo
Grad Murska Sobota

Grad Murska Sobota je skupaj s parkom pomembno središče kulturnega in družabnega dogajanja v mestu. V njem ima od leta 1956 prostore Pomurski muzej Murska Sobota – osrednji regionalni muzej, ki izvaja muzejsko dejavnost kot javno službo na območju 27 pomurskih občin.

Zgodovina
Soboški grad se kot Bel Mura prvič omenja leta 1255. Leta 1365 je prešel v last rodbine Széchy, ki je v 16. stol. dala zgraditi sedanji renesančni dvorec s štirimi vogalnimi stolpi, vmesnimi trakti, ki obkrožajo notranje dvorišče, in vhodom na severnem traktu. S sedanjim imenom se kot castellum Mwrayzombath v virih prvič omenja leta 1478. Renesančni gradbeni elementi so ohranjeni v kamnitih okenskih okvirjih in kamnitem loku severnega portala. Leta 1687 ga je kupil Peter Szapáry, od njegovih dedičev pa leta 1934 tedanja Občina Murska Sobota. Sedanja podoba je rezultat prezidav v 18. stol. Baročni stavbni elementi so na fasadi severnega trakta, dvoriščnih arkadah, v kapeli in iluzionistični maniri poslikanem salonu v notranjščini. Baročni portal z Atlanti in balustradnim balkonom na vzhodnem pročelju je bil prizidan konec 19. stol. V baročni čas sega 9 hektarjev grajskega parka, ki je danes mestni park. V duhu angleških parkov je bil načrtno zasajen v 18. stol.


Muzej
Pomurski muzej Murska Sobota ponuja na ogled stalno razstavo o življenju ljudi ob Muri od naselitve do danes, raznolike občasne razstave in izbor iz muzejskih zbirk. Muzejsko ponudbo dopolnjujejo delavnice in druge vsebine za otroke in odrasle ter muzejska trgovina z izbranimi izdelki. Poleg muzeja so obiskovalcem mesta na voljo Mladinski informativni in kulturni klub (MIKK) s kavarno in galerijo.
Grajski park
Krožna sprehajalna in učna pot - Soboška zelena pout ter umetno jezero v čudovitem parku sta priljubljeni mesti za mlajše in starejše. Od pomladi do jeseni se na grajskem dvorišču, ploščadi pred gradom ali zelenicah v parku, vrsti veliko dogodkov za domačine in turiste.Stik & informacije
Grad Murska Sobota
Trubarjev drevored 4
SI-9000 Murska Sobota
T +386 (0)2 527 17 06
info@pomurski-muzej.si 
www.pomurski-muzej.si  

Odpiralni čas
Poletni delovni čas (marec-november):
Torek-petek: 9.-17. ure.
V soboto: 9.-13. ure.
V nedeljo: 14.-18. ure.
Ponedeljek: zaprto.

Zimski delovni čas (november-marec):
Torek-petek: 9.-15. ure.
V soboto: 9.-13. ure. 
Nedelja in ponedeljek: zaprto.

Zemljevid
Grad Murska Sobota (Promurje)
Google Maps naloziti

(Strinjam se z uporabo Google Maps)
Burgenland Stiftung
RIS
BISTRA
TZD
Steiermark
Oststeiermark
Thermenland Vulkanland
Apfelland
Vulkanland
Burgenland
Österreich
Genuss Card