Interreg Slovenia
de  |  en  |  slo
Grad Tabor
Opera sredi narave.
Kultura in umetnost v južnem Gradiščanskem.
Tradicija in moderna
Eden izmed najlepših in najbolj romantičnih krajev na južnem Gradiščanskem je grad Tabor v Neuhaus am Klausenbach. Leži sredi valovitih gričev naravnega parka Raab-Örség-Goricko, v mejnem trikotniku Avstro-Ogrska-Slovenija in je ena najstarejših stavb v okrožju Jennersdorf.

Tip gradnje izvira iz husitskih utrdb iz češkega mesta Tábor. Kasnejši grad Tabor se prvič omenja leta 1469. Med fajdo s cesarjem Friderikom III. je vodja plačancev Ulrich Pesnitzer zgradil začasno utrdbo, ki pa ni zdržala dolgo. Grad je dobil sedanjo obliko v 17. stoletju, ko je močna madžarska plemiška družina Batthyány dobila v  posest gospoščino Neuhaus. Med drugim je Tabor postal sedež graščinske posesti, družina pa je večinoma bivala na Dunaju ali na katerem od svojih drugih posesti. Ob koncu druge svetovne vojne je grad kratek čas služil kot delavnica tankov za sovjetske čete, preden je bil dokončno preurejen v stanovanjsko zgradbo. Tabor je do leta 1992 ostal v družinski lasti Batthyány.

Po prevzemu naravnega parka Raab je bil grad pod vodstvom JOPERA jennersdorf razširjen v operno prizorišče, ki vse leto služi za kulturne prireditve. Od leta 2017 je bil grad v lasti neprofitne fundacije EFIS, od leta 2019 pa je v lasti pokrajine Gradiščansko. Društvo "KulturRaum Schloss Tabor" (prej JOPERA jennersdorf) še vedno organizira različne prireditve, kot so "Advent na gradu Tabor", otroški in mladinski projekti ter zgodovinska razstava. Opere / operetne predstave, ki se odvijajo vsako leto avgusta, je leta 2020 skupaj z blagovno znamko JOPERA prevzela KBB - Kultur-Betriebe Burgenland GmbH.

jOPERA jennersdorf festivalsommer
JOPERA se drži načela, po katerem klasično glasbo posreduje na najvišji ravni. Zaradi režijske umetnosti, ki je usmerjena proti občinstvu, individualne postavitve, edinstvenega vzdušja in odličnih akustičnih pogojev je JOPERA  edinstvena na avstrijski festivalski sceni. Mag. Dietmar Kerschbaum je operni projekt v palači Tabor začel leta 2003 z organizacijo "Kulturne jeseni Jennersdorf". Zanj je bil odločilni dejavnik izjemna akustika na grajskem dvorišču in tako je opero na najvišji ravni pripeljal v regijio. Prva koncertna operna predstava "Čarobna piščal" Wolfganga Amadeusa Mozarta je bila uspešna že v ustanovnem letu 2003. Od ustanovitve "Kulturna jeseni Jennersdorf" se je celoletni program na gradu Tabor precej razširil. Zaradi tega je bila leta 2007 z JOPERO ustvarjena sodobna blagovna znamka, s katero so želeli okrepiti specializacijo na posročju oper na prostem na najvišji ravni in se predstaviti širši javnosti. Leta 2020 je znamko JOPERA prevzela KBB - Kultur-Betriebe Burgenland GmbH.
Potepanje po treh gradovih
3 gradovi – 2 deželi – 1 zgodba

Trije gradovi Tabor, Grad in Murska Sobota sodijo med pomembne zgodovinske spomenike območja Jennersdorf in Pomurja. Potepanje po treh gradovih vodi od posameznega gradu k zgodovinsko pomembnim lokacijam, nenavadnim krajem in prečudovitim izletniškim točkam.

Info

Stik & Informacije
Grad Tabor
KBB – Kultur-Betriebe Burgenland GmbH

c/o JOPERA Jennersdorf

Taborstraße 3

A-8385 Neuhaus am Klausenbach

T: +43 3329 43037

office@jopera.at
www.jopera.at
Zemljevid
Grad Tabor (Burgenland)
Google Maps naloziti

(Strinjam se z uporabo Google Maps)
Burgenland Stiftung
RIS
BISTRA
TZD
Steiermark
Oststeiermark
Thermenland Vulkanland
Apfelland
Vulkanland
Burgenland
Österreich
Genuss Card