Interreg Slovenia
de  |  en  |  slo
Ptujski grad
Grajski grič je bil poseljen že od 5. tisočletja pr. n. št. naprej. Prebivalci antičnega mesta Poetovio so na njem postavili trdnjavo in svetišča, v zgodnjem srednjem veku pa je bilo tu slovansko grobišče. Srednjeveška utrdba je nastala v 11. stol., ko sta bila grad in mesto v posesti salzburške nadškofije. V pisnih virih je Ptujski grad prvič omenjen v 70. letih 12. stol.

Na razstavi v drugem nadstropju ptujskega gradu so predstavljeni ptujski grajski grič skozi arheološka obdobja, stavbna zgodovina in lastniki gradu.

VEČ O GRAJSKIH ZBIRKAH

VIRTUALNI OGLED GRAJSKIH PROSTOROV
Zgodovina
Srednjeveška utrdba je nastala v 11. stol., ko sta bila grad in mesto v posesti salzburške nadškofije. V pisnih virih je Ptujski grad prvič omenjen v 70. letih 12. stol. Takrat je na osrednjem delu griča že stala skupina stavb s palacijem in mogočnim obrambnim Konradovim stolpom. Nadškofje so grad oddali gospodom Ptujskim, ki so v tristoletnem obdobju bivanja na Ptuju ustanovili dominikanski in minoritski samostan ter zgradili romarsko cerkev na Ptujski Gori. Rodbina Ptujskih je izumrla leta 1438. V času, ko so bili oni lastniki, natančneje v 14. stol., je osrednja stavba dobila podkvast tloris in je bila dvonadstropna, grajsko obzidje pa se je povezalo z mestnim. Nagrobnik zadnjega gospoda Ptujskega, Friderika IX., je vzidan v grajsko pritličje. Leta 1555 je nadškof prepustil posest cesarju Ferdinandu I, v njihovi lasti pa je ostal do leta 1622, ko ga je kupila družina Eggenberg. Leta 1634 so posest prodali družini Thaunhausen, ti pa so jo leta 1642 podarili zagrebškim jezuitom. Zaradi denarne stiske so jezuiti grad leta 1656 prodali generalu Walterju Leslieju pl. Balquhane, Škotu po rodu. V njihovi lasti je grad ostal vse do leta 1802. Videz gradu so v 16. stol. temeljito spremenili italijanski gradbeniki, ki so mesto in grad utrjevali pred Turki. Po koncu turške nevarnosti so v 17. stol. porušili Konradov stolp, grad povečali, na vzhodni ravnici griča pa postavili konjušnico in stolp. V času, ko so bili lastniki Leslieji - v 18. stol. - so ob južnem obzidju zgradili upravno poslopje, na zahodni ravnici grajsko žitnico, pod njo pa pristavo. Po njihovem izumrtju leta 1802 so posestvo podedovali sorodniki Dietrichsteini, a so ti že leta 1864 izumrli. Po dednih zapletih ga je leta 1873 kupila grofica Terezija Herberstein, prvorojenka zadnjega kneza Dietrichsteinskega, in ga tako rešila pred propadom. Dala ga je obnoviti in na novo opremiti. V njihovi lasti je ostal vse do leta 1945, ko je bil nacionaliziran in z bogato opremo priključen ptujskemu muzeju. Leta 1999 je bil grad razglašen za kulturni spomenik državnega pomena.
Muzej
Pokrajinski muzej Ptuj Ormož je ločen muzej z zbirkami in oddelki za arheologijo, zgodovino, kulturno zgodovino, etnologijo, z restavratorskimi delavnicami in drugimi službami. Njegov nastanek sega v leto 1893, ko so na Ptuju ustanovili Muzejsko društvo in razstavili arheološke najdbe v tedanji nižji gimnaziji.
 
Leta 1895 so zbirko dopolnili s številnimi podarjenimi muzealijami različnih zvrsti. Po donatorju prof. Franzu Ferku so muzej poimenovali Mestni Ferkov muzej. Z leti je postalo razstavišče pretesno, zato se je leta 1928 preselilo v nekdanji dominikanski samostan.
 
Po letu 1945 je muzej dobil v upravljanje še grajski kompleks in tako pridobil večino sedanjih stavb. Sočasno je širil območje svojega delovanja in leta 1963 dobil naziv Pokrajinski muzej Ptuj. Sedaj deluje na širšem območju Ptuja in Ormoža, ki slovi po bogatih prazgodovinskih in antičnih najdiščih (mesto Poetovio), obdobju preseljevanja ljudstev, srednjeveških in novoveških pričevanjih o kulturnem in gospodarskem pomenu Ptuja in zaledja ter slikovitem ljudskem izročilu. Zdajšnji lastnik Ptujskega gradu je Ministrstvo za kulturo.
Poroka
Mladoporočenca lahko skleneta zakonsko zvezo v slavnostni dvorani Ptujskega gradu vsako soboto 14.-17. ure, razen ob državnih praznikih. Za prijavo poroke potrebujeta mladoporočenca soglasje muzeja za uporabo prostora, ki ga izdamo na podlagi izpolnjenega obrazca, ki ga dobite tukaj. Soglasje lahko prevzameta osebno ali ga pošljemo po pošti pred prijavo poroke na Upravno enoto Ptuj. Poroko v slavnostni dvorani je potrebno prijaviti najkasneje 45 dni pred želenim datumom.

VEČ INFORMACIJ
Stik & informacije
Ptujski grad
Pokrajinski muzej Ptuj Ormož
Muzejski trg 1
SI-2250 Ptuj
T +386 (0)2 787 92 30
muzej-ptuj.uprava@pmpo.si
www.pmpo.si

Odpiralni čas
- od 15. oktobra do 30. aprila: vsak dan od 9. do 17. ure;
- od 1. maja do 14. oktobra: vsak dan od 9. do 18. ure;
- ob sobotah in nedeljah v juliju in avgustu: od 9. do 20. ure;
- 24. in 31. decembra ter na pustni torek: od 9. do 12. ure.
Zaprto: 1. januar, 1. november, 25. december ter za veliko noč.

Zbirke na gradu: zbirka fevdalne stanovanjske kulture, zbirka orožja, zbirka glasbil, zbirka tradicionalnih pustnih mask, zbirka slik na steklu, grajska galerija.
Zemljevid
Ptujski grad (Slovenska Štajerska)
Google Maps naloziti

(Strinjam se z uporabo Google Maps)
Burgenland Stiftung
RIS
BISTRA
TZD
Steiermark
Oststeiermark
Thermenland Vulkanland
Apfelland
Vulkanland
Burgenland
Österreich
Genuss Card